Vid olycka eller skada

Vid olycka eller skada


Rapportera skada


Skada som inträffat efter 1 januari 2016

Förare/Passagerare/Minder/Vårdnadshavare

Spara alltid kvitton i samband med sjukhusbesök!


Vid träning/tävling i Sverige

 •  Du som skadad eller vårdnadshavare ska omedelbart efter olycksfallet anmäla till domare/supervisor eller ansvarig ledare.
 •  Därefter ska olyckan anmälas till försäkringsbolaget If skadeservice på 08-527 53 030 eller mail skadeservice@if.se. (Uppge namn, personnummer, telefonnummer, e-post samt datum, plats och händelseförloppet).


Vid träning/tävling utanför Sverige

(gäller endast förare med internationellt tillägg på licensen)

 • Vid olycka utomlands kontakta nedanstående:
  If Skadeförsäkring, Tele: +46 8-527 53 030, skadeservice@if.se
 • Vid olycka av alvarlig karaktär, kontakta även:
  SOS International a/s, Denmark, Tele: +45 701 050 50, sos@sos.dk
 • För förare med internationell licens gäller försäkringen även hemtransportkostnader. Försäkringen gäller endast på banor och/eller tävlingar/träningar som är godkända av det FIM anslutna förbund där träningen/tävlingen bedrivs.


Frågor & Svar


Vad händer om någon kör på banan utan licens och skadar sig eller någon annan?


Den som kör utan licens kan vara helt oförsäkrad och bryter samtidigt mot våra regler. Kör han/hon på någon annan förare (med Svemo-licens), funktionär eller publik så gäller den påkördes licens/försäkring. Om föreningen tillåter förare att köra på banan utan licens och en olycka inträffar med en annan olicensierad förare så har vi ett osäkert läge vad gäller vem som ska räknas som ”ansvarig” för det inträffade, särskilt om en eller båda helt saknar försäkring. Är det inom föreningens ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet så bör alla föreningar tydligt informera den som ger sig ut på banan att denne ska ha en Svemo-licens. Om enskilda förare ger sig ut på banan och kör på tider då föreningen inte har öppet för verksamhet så gäller inga av Svemos försäkringsskydd.Om en träningsansvarig missar att kontrollera att någon har licens och den föraren skadar sig på banan, blir då den träningsansvarige personligt ansvarig för skadeersättning?


En egen licens är lika viktig som en egen hjälm! Om föreningen är tydlig i sin information till förarna som vistas på banan vilka regler som gäller, så att förarna på banan inte kan undgå att ta del av informationen så kan inte en enskild träningsansvarig göras personligt ansvarig. Ansvaret vilar naturligtvis i första hand på föraren, men han/hon ska inte kunna hävda att: ”- Jag visste inte!” Måste alla som kör på banorna ha en Svemo-licens eller kan man använda sin privata försäkring eller andra licenser?


Ja, alla måste ha en Svemo-licens för att allt inom vårt gemensamma försäkringssystem ska hänga ihop. En eventuellt privat försäkring räcker inte. ProvaPå-licens, Arrangemangslicens, Klubblicens eller mer avancerad licens ska användas. Det viktiga för oss är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens (och därmed var försäkrad), samt var och när skadan inträffade. Det fungerar inte att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens. Det fungerar inte heller att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation som inte är anslutet till FIM eller UIM.Kan föreningen friskriva sig från ansvar vid olycka som sker på anläggningen genom att t.ex. sätta upp en skylt om att alla kör på egen risk?


Nej. Tidigare händelser och rättsfall visar att det inte fungerar på det viset. ”Egen risk” är inte ett juridiskt hållbart uttryck. Men rättsläget är osäkert. Dessutom bryter både förare och klubb mot de gemensamma stadgarna och reglerna, vilket i sig inte är tillåtet.Måste förare under 12 år ha licens för att träna?


Nej, det finns inget licenskrav för förare till och med 12 år. Licenskravet är från det året föraren fyller 13 år. Förare till och med 12 år kan träna utan licens på Svemo godkända banor. Viktigt att veta är att föraren har enbart ett halvt försäkringsskydd om han/hon inte är inskriven i crosskola eller guldhjälmsutbildning och deltar i ledarledda träningar.Varför kan jag inte köpa min licens?


De tre vanligaste anledningarna till att någon inte kan betala för och ta ut sin licens är:

 1. Personen har inget aktivt medlemskap i en Svemoansluten förening.
 2. Personen har inte gått utbildningen Return to Race, som är en obligatorisk utbildning för att få sin tävlingslicens.
 3. Personen har inte en giltig uppkörning för tävlingslicens och behöver köra upp i sin sportgren.

Innan du köper licens, se till att du har betalat din medlemsavgift till din förening. Den ska betalas varje år. Om du har betalat men ändå inte kan plocka ut din licens, kontakta din förening och säkerställ att de har registrerat/förnyat ditt medlemskap.

I utbildningsplattformen kan du se om du har gått Return to Race och om du har en godkänd uppkörning. Om du inte har gått utbildningen Return to Race så måste du göra det.
Logga in i utbildningsportalen genom att logga in i TA och klicka på utbildning.