MC-Sektionen

Välkommen till MC-Sektionen

Motorklubben bildades 1927. MC & BIL-verksamheten bedrivs ideellt av dess medlemmar inom åtta olika sektioner. Resan till kalkbruket ute i Uddagården startade där Ållebergsgymnasiet i Falköping låg. Då (1927) stod Speedway i fokus. När flytten till kalkbruket sedan skedde utvecklades området till en mängd olika grenar inom motorsporten.


På MC sidan bedrivs dessa grenar nedan.

  • Enduro
  • Motocross & Ungdom