Licens Bil

BIL


Licens inom Svensk Bilsport erhålls via LoTS, Svensk Bilsports licens och tävlingsadministrativa system. Där kan du även anmäla dig till tävlingar.

Mer information och frågor och svar om LoTS hittar du här.

Här kommer du direkt till LoTS inloggningssida.

Internationell licens


För att erhålla internationell licens krävs läkarundersökningvarjeår och EKGvartannatår. Fr.o.m. 45-årsdagen är arbets-EKG obligatoriskt, innan dessär det tillräckligt med vilo-EKG. Vi gör inga undantag från dessa regler.

För komplett information se Appendix L i FIA:s reglemente (Chapter II – Regulations for the medical examination of drivers), www.fia.com

För att komma i kontakt med licensavdelningen
E-post: licens@sbf.se (09-00-16.00)

Telefon: 08-626 33 05

Viktigt!Om du vill hämta licens hos oss, gör det gärna mellan 13.00 och 16.00. Ring ochavtala tid innan du besöker oss för bästa service. Vi tar inte emot kontanter.För komplett information se Gemensamma Regler och resp. sportgrensreglemente:
Allmän licensinformation: Gemensamma Regler sid. 23-30.
Grenspecifik information: Tävlingsregler i resp. sportgrensreglemente.

(Se under Regler för de sportgrensspecifika reglerna).